1

Introduktion

1.1

Denne Privatlivspolitik beskriver Nordic Car Line’ online praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger og tilbud på produkter og tjenesteydelser til dig på denne hjemmeside. 

2

Dataansvarlig

2.1

Nordic Car Line er den dataansvarlige (heri benævnt “vi”, “os” eller “vores”).  Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personoplysninger.

3

Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

3.1

Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med et af følgende formål:

(a)

at levere produkter og tjenesteydelser som du har bestilt;

(b)

at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser du måtte have;

(c)

for at forhindre misbrug og svindel;

3.2

Vores grundlag for behandling er:

(a)

Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i forbindelse med formålene beskrevet i punkt 3.1 a-c;

(b)

Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse som påhviler Nordic Car Line.

3.3

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 2 år som led i vores forpligtigelse til at kunne dokumentere overholdelse af bogføringsloven og forbrugeraftaleloven.

4

Kategorier af personoplysninger der anvendes

4.1

Vi vil behandle og opbevare personhenførbare oplysninger om dig såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, økonomi- og betalingskortoplysninger, IP-adresse eller andre personhenførbare oplysninger, som du frivilligt afgiver, når du besøger /anvender vores hjemmesider og øvrigt bruger vores tjenesteydelser.

5

Dine rettigheder

5.1

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 10 nedenfor.

5.2

Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 10 nedenfor. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser til vores behandling af dine personoplysninger.

5.3

Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

6

Personoplysninger – Børn

6.1

Vi behandler ikke personoplysninger om børn under 13 år.

7

Overførsel af personoplysninger

7.1

Overførsel af personoplysninger til datterselskaber, samt til professionelle rådgivere kan ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

7.2

Kun betroede medarbejdere, repræsentanter og leverandører med et arbejdsbetinget behov har, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, adgang til dine personoplysninger i det omfang det er nødvendigt for at kunne levere en ydelse til os eller handle på vegne af os.

7.3

Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, beskytte hjemmesidens integritet, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.

7.4

Overførsel af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandler med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

7.5

Personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, kan blive overført til lande uden for EU/EEA (“EEA”), herunder til USA i henhold til EU-US Privacy Shield. Såfremt personoplysninger bliver overført uden for EEA, vil vi sikre, at overførslen enten sker til lande, som Kommissionen har fastslået har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller at overførslen er baseret på Kommissionens standardbestemmelser.

8

Sikring af dine personoplysninger

8.1

Vi vil passe på dine personoplysninger ved at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning

9

Opdatering af Privatlivspolitikken

9.1

Vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre denne Privatlivspolitik uden yderligere varsel. Du opfordres derfor til regelmæssigt at genbesøge denne hjemmeside for at sikre, at du har kendskab til indholdet. Alle opdateringer eller ændringer vil træde kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden. Din adgang, browsing eller anden anvendelse af hjemmesiden udgør din accept af Privatlivspolitikken.

10

Kontaktoplysninger

10.1

Såfremt du har spørgsmål til Privatlivspolitikken, implementeringen heraf, rigtigheden af dine personoplysninger eller anvendelsen af oplysninger indsamlet om dig, kan du rette henvendelse til:

(a)

Nordic Car Line, Rødovre Parkvej 269 2TH, 2610 Rødovre CVR-nr.: 16824674 – Mail: pbjarning@gmail.com